STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan, Buitengebied 2016, 2e herziening, gemeente Simpelveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan, Buitengebied 2016, 2e herziening, gemeente Simpelveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken volgens artikel 3.8 Wro bekend dat vanaf woensdag 15 augustus 2018 tot en met dinsdag 25 september 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt. Wat regelt het bestemmingsplan? Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” heeft uitsluitend betrekking op de percelen gelegen ten zuiden van de kern Simpelveld waar het vakantieresort Heuvelland is beoogd. Op 17 januari 2013 is het bestemmingsplan "'Vakantieresort Heuvelland" met planidentificatienummer NL.IMRO.0965.BP201101RGPoorth-VA01 vastgesteld door de raad van de gemeente Simpelveld. Door middel van dat bestemmingsplan werd de realisatie van een vakantieresort met maximaal 60 recreatieappartementen en maximaal 105 recreatiewoningen ten zuiden van de kern Simpelveld juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Enkele jaren later, op 22 september 2016, is het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" met planidentificatienummer NL.IMRO.0965.BPLBG01Buitengb-VA01 vastgesteld, Hierdoor is het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" komen te vervallen. Het was expliciet de bedoeling om de juridisch-planologische mogelijkheden voor de realisatie van het vakantieresort die het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" bood, één op één over te nemen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2016". Geconstateerd is echter dat de verbeelding en de bijbehorende planregels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" ter plaatse van het beoogde vakantieresort enkele omissies bevat. De juridisch-planologische mogelijkheden uit het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland" voor de realisatie van het vakantieresort zijn hierdoor niet goed c.q. volledig overgenomen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” zijn per abuis niet de aanduidingen "specifieke vorm van recreatie - 1" en "specifieke vorm van recreatie - 2" overgenomen uit het bestemmingsplan “Vakantieresort Heuvelland”. In plaats van deze aanduidingen zijn per abuis de aanduidingen "specifieke vorm van recreatie - visoever" respectievelijk "specifieke vorm van recreatie - theetuin" opgenomen. Hierdoor ontbreekt de beoogde koppeling tussen de regels en verbeelding, waardoor recreatiewoningen, recreatieappartementen en centrale voorzieningen juridisch-planologisch niet meer zijn toegestaan op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied 2016". De overige geconstateerde omissies zijn van ondergeschikte aard en worden niet expliciet benoemd in deze kennisgeving. De geconstateerde omissies worden in het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” hersteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” maakt géén nieuwe c.q. andere ontwikkelingen mogelijk ten opzichte van het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland". Met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” wordt dus enkel en alleen gerepareerd wat expliciet beoogd was bij vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2016”, namelijk het één op één overnemen van de mogelijkheden van het bestemmingsplan "Vakantieresort Heuvelland".Wat is de procedure van het bestemmingsplan? Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, 2e herziening” ligt gedurende 6 weken ter inzage, derhalve  vanaf woensdag 15 augustus 2018 tot en met dinsdag 25 september 2018.U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het kantoor van de gemeente aan de Markt 1 te Simpelveld. Dit kan tijdens de openingstijden: • maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur • woensdagmiddag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de gemeentelijke website. Via de gemeentelijke startpagina kunt u op ‘bestemmingsplannen’ klikken, waarna u op de link ‘Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016, 2e herziening’ kunt klikken. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook direct raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Mocht u het niet eens zijn met een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan: Gemeenteraad van SimpelveldPostbus 210006369 ZG SimpelveldU moet de brief voor het einde van de inzagetermijn inbrengen, dan wel per post bezorgen.U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken of meer informatie wilt over het ontwerpbestemmingsplan, kunt u contact opnemen met mevr. R. Bartholomé (Afdeling Leefomgeving, tel.nr. 045-5448377) voor het maken van een afspraak.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.