Ontwerpbestemmingsplan “Molsberg 83 en 85 te Simpelveld”

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Simpelveld
  2. Ontwerpbestemmingsplan “Molsberg 83 en 85 te Simpelveld”

bestemmingsplan MolsbergMolsberg SimpelveldSimpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente SimpelveldSimpelveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 13 december 2023 gedurende 6 weken het ontwerp van het bestemmingsplan “Molsberg 83 en 85 te Simpelveld” voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BPmolsberg83en85-ON01. Toelichting In voorliggend ontwerpbestemmingsplan wordt het bouwvlak voor het agrarisch bedrijf ten opzichte van de bestaande situatie verkleind en worden agrarische gronden aangewezen voor de aanleg van een kampeerterrein voor 60 kampeerplaatsen. Tevens regelt het bestemmingsplan de planologische mogelijkheden voor twee inpandige vakantiewoningen, een nieuwe sanitaire voorziening, een binnen- en buitenspeelplek, een parkeerplaats, e.e.a. onder een verplichte landschappelijke inpassing. Zienswijzen Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Afdeling Dienstverlening. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.