Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Irmstraat Simpelveld, Z2023-00000627

Bekendmaking voor overig in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 25-1-2024

  1. Bekendmakingen Simpelveld
  2. Kennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Irmstraat Simpelveld, Z2023-00000627

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen. Datum ontvangst: 1 november 2023 Locatie: Irmstraat Simpelveld, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie D, nummer 3175 Zaaknummer: Z2023-00000627 Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.