STAATSCOURANTConcept wijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTConcept wijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’

Bestuur | Organisatie en beleid Verzetstraat Simpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Simpelveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende ontwerp wijzigingsplan vanaf 15 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:Concept wijzigingsplan “Verzetstraat 1a te Simpelveld”. (zaaknummer 101106)Het plan regelt de wijziging van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ van een strook grond in gebruik en behorende bij het adres Verzetstraat 1a, 6369 CW te Simpelveld.U kunt de stukken inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPverzetstraat1a-ON01. Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.