WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit maatwerk van het Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van afvalwater vanuit een rwzi gelegen aan de Raffelsbergerweg in de gemeente Simpelveld

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Water in Waterschap Roer en Overmaas

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking besluit maatwerk van het Waterschap Roer en Overmaas voor het lozen van afvalwater vanuit een rwzi gelegen aan de Raffelsbergerweg in de gemeente Simpelveld

Natuur en milieu | Water Raffelsbergweg Simpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Simpelveld

Waterschap Roer en Overmaas maakt bekend dat zij op donderdag 26 maart 2015 bij besluit 2014.0171 op grond van de Waterwet vergunning heeft verleend voor het lozen van afvalwater vanuit een rwzi te Raffelsbergerweg in de gemeente Simpelveld.   Inzage Met ingang van dinsdag 31 maart 2015 tot en met maandag 11 mei 2015 ligt het besluit met nummer 2014.0171 ter inzage bij Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10 te Sittard. Beroep Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden, die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit tot watervergunning of degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, binnen 6 weken vanaf de dag na terinzagelegging, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voorts kan door belanghebbenden -indien onverwijlde spoed dat vereist- een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een dergelijk verzoek kan slechts worden ingediend nadat beroep is ingesteld.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.