Toestemming voor nieuwbouw 50 woningen Schilterstaat , Schilterstraat Simpelveld

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 12-3-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. Toestemming voor nieuwbouw 50 woningen Schilterstaat , Schilterstraat Simpelveld

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente Simpelveld heeft op 7 maart 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00000400 voor nieuwbouw 50 woningen Schilterstaat op locatie Schilterstraat Simpelveld. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende activiteiten: •het bouwen van een bouwwerk Inzage De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Procedure U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 maart 2024 en bedraagt 6 weken. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@simpelveld.nl of telefoonnummer afdeling Dienstverlening 045-5448383. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.