STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Verzetstraat 1a te Simpelveld’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Verzetstraat Simpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Simpelveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende wijzigingsplan, ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan, ongewijzigd is vastgesteld:wijzigingsplan “Verzetstraat 1a te Simpelveld”. (zaaknummer 101106).Het plan regelt de wijziging van de bestemming ‘Verkeer’ in de bestemming ‘Wonen’ van een strook grond in gebruik en behorende bij het adres Verzetstraat 1a, 6369 CW te Simpelveld.U kunt de stukken vanaf 24 oktober 2018 gedurende zes weken inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPverzetstraat1a-VG01. Gedurende de inzagetermijn kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze dat geen zienswijze bij het college naar voren is gebracht, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling.Het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.