PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Parkstadroute Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade en Simpelveld, 2023-023204

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Parkstadroute Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade en Simpelveld, 2023-023204

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven er kennis van een besluit te hebben genomen voor het uitvoeren van infrastructureel werk.Locatie: Parkstadroute Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Kerkrade en Simpelveld.Zaaknummer: 2023-023204Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.InzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 september 2023 t/m 23 oktober 2023 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak via telefoonnummer +31 43 389 99 99, kunt u deze ter plaatse komen inzien. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).RechtsbeschermingAls dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u,tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. Ook niet-belanghebbenden kunnen in beroep bij de rechtbank Limburg, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl .InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.