PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Doctor Ottenstraat Simpelveld, 2023-023080

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Doctor Ottenstraat Simpelveld, 2023-023080

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen.Datum ontvangst: 12 april 2023Locatie: Doctor Ottenstraat Simpelveld, kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie D, nummer 3475Zaaknummer: 2023-023080Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.