GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Markt 11 Simpelveld’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Markt 11 Simpelveld’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Markt Simpelveld Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Simpelveld

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de raad van de gemeente Simpelveld bij besluit op Donderdag 9 februari 2023 het bestemmingsplan ‘Markt 11 Simpelveld’ met de daarbij behorende bijlagen en onderzoeken (ongewijzigd) heeft vastgesteld.Toelichting Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herstructurering (inbreidingslocatie) met een nieuwe herinrichting van de huidige locatie ‘Bouwmaterialenhandel Muyrers & Wijnen’ aan de Markt 11 te Simpelveld. Het huidige bedrijf inclusief de detailhandel zal worden beëindigd ten behoeve van de realisatie van 26 stuks levensloopbestendige appartementen met lift en met het volledige woonprogramma op elke bouwlaag. De appartementen hebben grotendeels zicht op de Markt en het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Om de relatie met de Markt te versterken zal de onbebouwde voorruimte behorende tot de appartementen met groen voor de bewoners worden ingericht. Tevens zal er in de plint van het gebouw aan de Marktzijde een beperkte commerciële ruimte (200 m2) worden gerealiseerd welke vrijelijk kan worden ingezet ten behoeve van onder andere detailhandel, horeca, kantoren of dienstverlening’. ProcedureMet ingang van donderdag 23 februari 2023 ligt het vastgesteld bestemmingsplan inclusief bijbehorend raadsvoorstel en besluit, gedurende zes weken, tot en met woensdag 5 april 2023 ter inzage.Het vastgesteld bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BpMarkt11-VG01.Beroep Belanghebbenden kunnen gedurende de inzageperiode beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en daarmee ook het bestemmingsplan, treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Zowel voor het instellen van beroep als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente Simpelveld, afdeling Leefomgeving, telefoonnummer 14045.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.