GEMEENTEBLADToestemming voor het aanleggen, inrichten en gebruiken van een parkeerterrein aan Vroenkuilerweg – Nijswillerweg 190 te Simpelveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 7-2-2024

  1. Bekendmakingen Simpelveld
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor het aanleggen, inrichten en gebruiken van een parkeerterrein aan Vroenkuilerweg – Nijswillerweg 190 te Simpelveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op 30 januari 2024 (verzonden 31 januari 2024) een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen, inrichten en gebruiken van parkeerterrein op de locatie Vroenkuilerweg – Nijswillerweg ongenummerd, kadastraal bekend SPV00 A 190. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-061630. De aanvraag betreft de volgende activiteiten: •uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde•afwijken regels ruimtelijke ordeningDe aanvraag is behandeld met toepassing van de uitgebreide procedure. De stukken zijn raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidnr. NL.IMRO.0965.OVvroenkuilerw-VG01. Beroep Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belangen is getroffen, met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daarnaast kunt u – indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist – aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken ter zake een voorlopige voorziening te treffen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Simpelveld, 6 februari 2024.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.