STAATSCOURANTVooraankondiging bestemmingsplan Koolhoverweg 30 te Bocholtz, gemeente Simpelveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTVooraankondiging bestemmingsplan Koolhoverweg 30 te Bocholtz, gemeente Simpelveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleidHuisvesting | Organisatie en beleid Koolhoverweg Bocholtz Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Bocholtz

Vooraankondiging Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Simpelveld kennis van het feit dat een compact bestemmingsplan (zgn. postzegelplan) wordt voorbereid. Het plangebied ligt aan de Koolhoverweg 30, 6351 JD te Bocholtz gemeente Simpelveld. Het plan betreft in hoofdzaak de uitbreiding van het bestaande bouwblok aan de westzijde, ten behoeve van de bouw van een nieuwe ligboxenstal. Het plan is in de fase van de vroege planvoorbereiding. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro wordt erop gewezen dat er op dit moment dan ook géén stukken ter inzage liggen en dat er in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Simpelveld, dhr. L.C. de Vor (045-5448350).

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.