STAATSCOURANTGemeente Simpelveld, Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een stilstaanverbod in de Baneheide t.h.v. huisnr. 28, t.h.v. huisnr. 39 en in de bocht bij het wegkruis te Simpelveld

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTGemeente Simpelveld, Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een stilstaanverbod in de Baneheide t.h.v. huisnr. 28, t.h.v. huisnr. 39 en in de bocht bij het wegkruis te Simpelveld

Verkeer | Organisatie en beleid Baneheide Baneheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Baneheide

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Simpelveld om het verzoek tot het instellen van een stilstaan verbod op een drietal locaties (t.h.v. huisnr. 28, huisnr. 39 en bij het wegkruis t.h.v. huisnr. 28) in de Baneheide in te willigen volgens bijgevoegde tekening. De verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het geel markeren van de trottoirbanden op deze 3 locaties in de Baneheide.Een en ander is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;De artikelen 15, lid 1, 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het mandaatbesluit d.d. 13 december 2005

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.