STAATSCOURANTGemeente Simpelveld - ontwerpbestemmingsplan - herontwikkeling School Groeneboord

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Simpelveld

Geplaatst op Lokaalnieuwssimpelveld.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen simpelveld
  2. STAATSCOURANTGemeente Simpelveld – ontwerpbestemmingsplan – herontwikkeling School Groeneboord

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 21 april 2021 gedurende 6 weken het ontwerp van het bestemmingsplan “herontwikkeling School Groeneboord” voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0965.BPGroeneboord-ON01.\ ToelichtingHet bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Goeneboord 19-25 te Bocholtz, alwaar ter plaatse van de voormalige basisschool vier grondgebonden woningen (type bungalow) worden gebouwd. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Simpelveld sectie G nummers 2332, 2333, 2334, 2335 en 2336. Omdat de geldende bestemming woningbouw niet toestaat, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.\ Zienswijzen Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Simpelveld, 20 april 2021Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld.

Unknown

 Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Lokaalnieuwssimpelveld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Simpelveld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Simpelveld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.